PDA

View Full Version : Thắc mắc - Gp 1. Cần hỏi về Quy Định Đấu Gi
 2. Hướng dẫn post ảnh v Video ln Forum
 3. Bc Hong ới, thắc mắc
 4. Bộ rank cho forum
 5. Trch nhiỆm khi post bi.
 6. Gp cho diỄn Đn zippovn
 7. Hỏi ban quản trị diễn đn
 8. Member CLB l như thế no đy ???
 9. Nhận xt về Shop Zippo Hong
 10. Xin gp về cch giao dịch
 11. Gp cho Sn Đấu Gi.
 12. Hướng dẫn tạo - đăng k sử dụng Facebook v upload hnh ảnh [Mới].
 13. Gp ch Hong với cc ace trong club n.
 14. Cần gip đỡ chọn zippo !!!
 15. Anh em cho mnh hỏi xu về độ lệch của nắp zippo khi đng lại.
 16. Thắc mắc & Gp về Đấu gi Zippo
 17. ..... (Gp ) Hong Zippo bn hng ...... !!!!
 18. anh hong ơi en hỏi t
 19. Gửi ch Hong.
 20. zippo m vỏ ht nam chm l loại g thế
 21. thắc mắc đang k đấu gi
 22. Topic gp sn ĐẤu gi
 23. Gp Giờ Kết Thc Đấu Gi Zippo Trn Sn Đấu Gi ZippoVN