Diễn đàn: Trung tâm ZippoVN

Chi-Diễn đàn Post  Bài viết cuối

 1. Nơi giới thiệu những hoạt động của Diễn Đàn và CLB ZippoVN.

  Diễn đàn hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 126
  • Bài viết: 3,855
  1. Nơi Đóng góp ư kiến xây dựng Diễn đàn - CLB ZippoVN.

   Diễn đàn hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 23
   • Bài viết: 327
  2. 1/Qũy xây dựng - Duy tŕ những hoạt động của Diễn Đàn và CLB ZippoVN. 2/Qũy Từ thiện - Đóng góp chia sẻ. Tương thân tương trợ Anh em ZippoVN

   Diễn đàn hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 42
  3. Nơi chia sẻ của AE ZippoVN với những hoàn cảnh bất hạnh...

   Diễn đàn hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 26
   • Bài viết: 194
 2. Họp mặt - Offline Zippo, anh em vào đây rủ nhau nhé...

  Diễn đàn hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 194
  • Bài viết: 1,956
 3. Các Thông Báo - Quy Định tại Diễn đàn ZippoVN.

  ->Nếu gặp vấn đề trong việc kích hoạt tài khoản xin vui ḷng nhắn tin "nick cần kích hoạt" vào số ĐT: 01268770277 (gặp Nemesis)

  Diễn đàn hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 44
  • Bài viết: 750
  1. Nới BQT họp bàn về các vấn đề của ZippoVN - Chỉ BQT mới được phép truy cập

   Diễn đàn hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Không có chủ đề
 4. Video Clip về các sự kiện của Làng Zippo được cập nhật tại đây.

  Diễn đàn hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 29
  • Bài viết: 139
 5. Bài viết của Nhà Báo và Anh Em nói về t́nh yêu Zippo, t́nh yêu cuộc sống...

  Diễn đàn hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 53
  • Bài viết: 223