Dĩn đàn: Trung tm ZippoVN

Chi-Dĩn đàn Post  Bài vít cúi

 1. Nơi giới thiệu những hoạt động của Diễn Đn v CLB ZippoVN.

  Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 136
  • Bài vít: 3,865
  1. Nơi Đng gp kiến xy dựng Diễn đn - CLB ZippoVN.

   Dĩn đàn hành đ̣ng:

   Th́ng k dĩn đàn:

   • Chủ đ̀: 23
   • Bài vít: 327
  2. 1/Qũy xy dựng - Duy tr những hoạt động của Diễn Đn v CLB ZippoVN. 2/Qũy Từ thiện - Đng gp chia sẻ. Tương thn tương trợ Anh em ZippoVN

   Dĩn đàn hành đ̣ng:

   Th́ng k dĩn đàn:

   • Chủ đ̀: 5
   • Bài vít: 45
  3. Nơi chia sẻ của AE ZippoVN với những hon cảnh bất hạnh...

   Dĩn đàn hành đ̣ng:

   Th́ng k dĩn đàn:

   • Chủ đ̀: 29
   • Bài vít: 197
 2. Họp mặt - Offline Zippo, anh em vo đy rủ nhau nh...

  Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 197
  • Bài vít: 1,959
 3. Cc Thng Bo - Quy Định tại Diễn đn ZippoVN.

  ->Nếu gặp vấn đề trong việc kch hoạt ti khoản xin vui lng nhắn tin "nick cần kch hoạt" vo số ĐT: 01268770277 (gặp Nemesis)

  Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 45
  • Bài vít: 751
  1. Nới BQT họp bn về cc vấn đề của ZippoVN - Chỉ BQT mới được php truy cập

   Dĩn đàn hành đ̣ng:

   Th́ng k dĩn đàn:

   • Chủ đ̀: 0
   • Bài vít: 0

   Bài vít cúi:

   Khng có chủ đ̀
 4. Video Clip về cc sự kiện của Lng Zippo được cập nhật tại đy.

  Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 32
  • Bài vít: 142
 5. Bi viết của Nh Bo v Anh Em ni về tnh yu Zippo, tnh yu cuộc sống...

  Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 57
  • Bài vít: 227