Dĩn đàn: ZippoVN Thảo Luận

Chi-Dĩn đàn Post  Bài vít cúi

 1. Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 390
  • Bài vít: 3,272
  1. Dĩn đàn hành đ̣ng:

   Th́ng k dĩn đàn:

   • Chủ đ̀: 34
   • Bài vít: 175
  2. Dĩn đàn hành đ̣ng:

   Th́ng k dĩn đàn:

   • Chủ đ̀: 186
   • Bài vít: 1,723
 2. Kinh nghiệm sử dụng Zippo.

  Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 113
  • Bài vít: 975
 3. Khui hộp, khm ph cc loại Zippo mới, qu hiếm.....

  Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 12
  • Bài vít: 188
 4. Kỹ thuật biểu diễn ma Zippo được anh em chia sẻ tại đy.

  Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 19
  • Bài vít: 243