Dĩn đàn: ZippoVN Thảo Luận

Chi-Dĩn đàn Post  Bài vít cúi

 1. Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 395
  • Bài vít: 3,277
  1. Dĩn đàn hành đ̣ng:

   Th́ng k dĩn đàn:

   • Chủ đ̀: 36
   • Bài vít: 177
  2. Dĩn đàn hành đ̣ng:

   Th́ng k dĩn đàn:

   • Chủ đ̀: 187
   • Bài vít: 1,724
 2. Kinh nghiệm sử dụng Zippo.

  Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 114
  • Bài vít: 976
 3. Khui hộp, khm ph cc loại Zippo mới, qu hiếm.....

  Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 14
  • Bài vít: 190
 4. Kỹ thuật biểu diễn ma Zippo được anh em chia sẻ tại đy.

  Dĩn đàn hành đ̣ng:

  Th́ng k dĩn đàn:

  • Chủ đ̀: 21
  • Bài vít: 245