ang GT bây giờ toàn hàng thứ dữ ko ak, vài tháng nữa show Dupont cho mà xem ^^
Mật báo cho em con súng nào rẻ nhất anh ơi @@