Chỉ 1 từ để nói về e nó " fake" 1 tác phẩm đến từ đất nước trung hoa anh hùng