con này là zippo replica 1935 (tái bản kiểu dáng của năm 1935)
ḍng này theo ḿnh độ ba-via hơi nhiều nếu lần đầu cầm vào th́ cứ như là cầm con fake, như con của bạn là giơ thế vẫn ít, thêm nữa là...