P_20151111_083423.jpg
Bật lửa của cháu bị rời ra như thế này có cách nào hàn lại mà ko phải tán ko chú