Sao không thấy chú Hoàng up tiếp những em sắp đấu gia nhỉ? Xem hàng trước để gom gạo canh me zip ḿnh thích!