E đang có nhu cầu muốn mua chiếc bật lửa cối về chơi cho vui.Có bác nào có bán hoặc thừa chiếc nào không bán e xin 1 chiếc với.E ở Hải Pḥng.

Hiền ( 32 tuổi) : 01219.218.999

thanks all
large_gal_94958_535737d57471d.jpg