Tricker Hướng Dẫn Cách Bắt Lửa | Hướng Dẫn Zippo | Club Zippo VN

Bấm xem => http://https://youtu.be/6yNnd1EIiHA?t=226Hướng dẫn và thực hành tại Club ZippoVN.
Số 41/1 Trần Quư Cáp, Q. B́nh Thạnh. Alo 0903817102