Club ZippoVN Chúc Xuân

Ngày đầu năm Tư
Kính chúc anh em
Sức khỏe dồi dào
Vạn sự như ư
Triệu việc tốt lành
Tỷ Tỷ may mắn
Gia đ́nh hạnh phúc
Zippo VN kính chúc...